Groenland BV, waar kwaliteit ons eerste prioriteit is.

Groenland BV is een landelijk werkende organisatie van creatieve groendenkers en doeners met een vernieuwende kijk op de beleving van binnen- en buitenruimte.

Groenland BV draait de zaken graag om: we denken niet meteen in termen van planten, bomen, cultuurtechniek, tuinaanleg of groenonderhoud. Liever zwijgen we eerst en luisteren we naar ‘de wens achter de vraag’ van opdrachtgevers. Een wens die altijd terug te voeren is op de wijze waarop het ‘groen’ door de gebruiker moet worden beleefd. Ons statement is niet voor niets: vrij spel voor de beleving. En van daaruit kunnen we alle registers open trekken.


Onze missie

Bij Groenland BV werken gedreven vakmensen die beleefomgevingen ontwerpen, realiseren en beheren vanuit een duurzaam respect voor mens en milieu. De gezonde drang ons te blijven onderscheiden en te professionaliseren, maakt dat kennis, ervaring en creativiteit zich optimaal in dienst stellen van elkaar, onze relaties en de wereld om ons heen.

Personeel & Veiligheid


Onze medewerkers zijn allemaal VCA-gecertificeerd en werken uitsluitend met gekeurde materialen. Tevens hebben zij de beschikking over alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen welke zij ook verplicht zijn te dragen of te gebruiken.

Tijdens het werkoverleg is veilig werken een vast onderwerp op de agenda. Eenieder is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden.

Nieuwe medewerkers of tijdelijke krachten worden voor aanvang van de werkzaamheden uitvoerig geïnformeerd en geïnstrueerd over de van toepassing zijnde regels en voorschriften binnen Groenland BV.


Bekijk onze diensten