Geen project is ons te groot, maar zeker ook nooit te klein.

Groenland BV is gespecialiseerd in het aanbrengen van handmatig bestrating. Straatwerk is echt iets meer dan het tegen elkaar aanleggen van tegels. De ondergrond moet van goede samenstelling zijn en op de juiste manier aflopen. Ook de gebruikte materialen en de juiste keuze van het verband waarin de bestratingsmaterialen gelegd worden draagt bij aan de kwaliteit.

Een straatweg moet een dikker zandbed hebben dan een fietspad en heeft ook dikkere bestratingsmaterialen nodig. Uiteindelijk geldt voor iedere bestrating dat de ondergrond voldoende fundament moet geven aan de bestratingsmaterialen en haar verwachtte belasting. Klinkers moeten zo dicht mogelijk tegen elkaar aanliggen, maar een goede afwatering moet ook gewaarborgd zijn. De zandvoeg tussen klinkers is voor de goede samenhang dan ook weer van een andere samenstelling dan het zandbed.


Groenland BV levert u ook de volgende mensen:

Grondwerkers, Schilders, Metselaars, Opruimers, Elektricien, Loodgieters, Timmerman, Straatmakers